Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Schválení výstavby nové městské nemocnice na Fifejdách v roce 1891


  • 20. 3. 1891 


  • katastr

    Moravská Ostrava


  • charakteristika

    Dne 20. 3. 1891 moravskoostravský městský výbor schválil výstavbu nové městské nemocnice na Fifejdách. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že současný stavební stav nemocniční budovy je nevyhovující k rozšíření nebo přestavbě a že už při výstavbě infekční nemocnice se počítalo s výstavbou nové budovy a spojením obou nemocnic. Zárodkem pozdější velké nemocnice na Fifejdách byl infekční špitál, skromná přízemní budova se čtyřmi světnicemi pro 36 pacientů, otevřený v květnu 1885.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 29. 10. 2021