Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Pohřeb JUDr. Karla Richtera


 • 18. 7. 1928 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 18. července 1928 bylo v sále hasičské zbrojnice na Smetanově náměstí v Moravské Ostravě vystaveno tělo zesnulého Karla Richtera, advokáta a dlouholetého velitele německého Sboru dobrovolných hasičů v Moravské Ostravě. Poté bylo na hasičském voze taženém šesti koňmi za doprovodu představitelů českých i německých hasičských sborů a zástupců četných spolků v pohřebním průvodu převezeno do kostela Božského Spasitele, odtud pak na moravskoostravský městský hřbitov. Po slavnostním rozloučení se zesnulým, který byl jednou z nejvýraznějších postav zdejší německé menšiny, byly jeho tělesné ostatky zpopelněny týž den v městském krematoriu a urna uložena do rodinného hrobu.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Carl Richter


 • stavby

  Katedrála Božského Spasitele
  náměstí Msgre Šrámka


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 02. 11. 2021