Encyklopedie města Ostravy !!!

Centrum Moravské Ostravy po srpnovém náletu 1944. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Nálet na Ostravu v srpnu 1944


 • 29. 8. 1944 


 • charakteristika

  Hned první spojenecký nálet na Ostravu, podniknutý 29. 8. 1944, se stal zároveň tím nejničivějším, který město v rámci bojů druhé světové války postihl. Asi 400 amerických bombardérů nalétávalo mezi 10:45 a 11:55 hod. tzv. kobercovým způsobem v pěti vlnách na Ostravu. Bomby dopadaly na všechny městské části a také na přilehlé obce. Bylo napočítáno celkem 409 mrtvých, 123 domů bylo zcela zničeno, 750 těžce a 725 lehce poškozeno, bez přístřeší zůstalo 1256 osob. Hlavním cílem útoku byly průmyslové komplexy, zejména ty se zbrojním výrobním programem. Vítkovické železárny utrpěly škody přes 34 miliónů protektorátních korun, citelně byly poškozeny rovněž závody důlní společnosti Severní dráha Ferdinandova a chemická továrna Rütgers.
  Zasaženy však byly také obytné čtvrti. První bomby dopadly na vilovou osadu v Zábřehu nad Odrou a též na pavilón tamní nemocnice. V samotném centru Moravské Ostravy hořely četné domy a veřejné budovy od Fifejd, přes Nádražní ulici, Zámeckou ulici a dnešní třídu 28. října až na samotné hlavní náměstí. Vážně poškozeny byly obchodní domy Rix, Textilia a Nesselroth, budova banky Union, Městský pivovar a jatky, divadlo, zásah dostaly i některé budovy v areálu městské nemocnice. Letecké pumy narušily důležité inženýrské sítě, přestalo fungovat telefonické a telegrafické spojení, dodávky vody a elektrického proudu. Ve městě byla zcela ochromena doprava, ulice byly plné kráterů a sutin z bortících se domů, které znemožňovaly průjezd automobilů, kolejové dráhy byly na mnoha místech přerušeny. Četné nevybuchlé bomby bezprostředně ohrožovaly životy lidí ještě dlouho po skončení poplachu.


 • zajímavosti

  K ochraně průmyslového komplexu Vítkovických železáren před leteckými útoky mělo přispět zbudování makety závodu na katastru obce Zábřehu (m. č. Dolního Benešova na Opavsku), která měla zmást letce při zaměřování pozemních cílů.
  Zkušenost s destruktivní silou totálně vedené války, jejímž projevem byl právě srpnový nálet 1944, vedla v poválečném období mj. k navázání družebních styků Ostravy s podobně postiženými městy Evropy – ruským Volgogradem (1949), britským Coventry (1957) či německými Drážďany (1971).


 • obrazy

  img1665.jpg

  img1666.jpg img1667.jpg img1668.jpg img1669.jpg img1670.jpg img1671.jpg img1672.jpg


 • stavby

  Hasičská zbrojnice německého sboru dobrovolných hasičů
  Smetanovo náměstí 886


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 08. 11. 2021