Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Lhotce


 • 26. 5. 1464 


 • charakteristika

  V rámci řešení hraničního sporu mezi Štěpánem Střelou z Chechle a majitelem vsi Přívoz Václavem Felklem z Čochtendorfu je poprvé zmíněn název vsi Lhotka. Jádrem jejich sváru se staly pastviny ležící mezi starým a novým korytem řeky Odry. Ves byla založena zřejmě už v období vrcholné kolonizace na přelomu 13. a 14. stol., jak tomu
  napovídá její název. Ten zároveň prozrazuje, že první obyvatelé vsi byli na určitou dobu osvobozeni od všech nebo jen některých poddanských platů, dávek a robot – lhůt.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Dějiny Ostravy"
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019