Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Lhotce


  • 26. 5. 1464 


  • charakteristika

    V rámci řešení hraničního sporu mezi Štěpánem Střelou z Chechle a majitelem vsi Přívoz Václavem Felklem z Čochtendorfu je poprvé zmíněn název vsi Lhotka. Jádrem jejich sváru se staly pastviny ležící mezi starým a novým korytem řeky Odry. Ves byla založena zřejmě už v období vrcholné kolonizace na přelomu 13. a 14. stol., jak tomu
    napovídá její název. Ten zároveň prozrazuje, že první obyvatelé vsi byli na určitou dobu osvobozeni od všech nebo jen některých poddanských platů, dávek a robot – lhůt.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019