Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Svěření ošetřování nemocných v městské nemocnici řeholním sestrám sv. Kříže (1893)


 • 13. 7. 1893 


 • ulice

  Dvořákova

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  13. července 1893 obecní výbor v Moravské Ostravě svěřil ošetřování nemocných v městské nemocnici řeholním sestrám sv. Kříže. Ty přišly do města v roce 1892 na pozvání místního faráře Františka Viceníka. Jejich úkolem bylo ošetřovat nemocné a pečovat o lidi zestárlé. Pomáhaly při řadě stravovacích akcí. Působily také v nemocnicích v Polské Ostravě a Zábřehu. Svůj první klášter zřídily v Cinglu, v domě po učiteli Janu Pobialovi. Později získaly sousední dům a po jeho demolici vystavěly nový klášter s výstavnou kaplí, dnes rektorát Ostravské univerzity na Dvořákově ul. V roce 1901 zde zřídily noclehárnu a zprostředkovatelnu práce pro dívky a v dívčím penzionátu zajistily praktickou výuku. V budově byla zřízena také hudební škola. Po likvidaci kláštera 12. 9. 1950 mohly sestry v nemocnici na Fifejdách nadále působit do roku 1957.


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 11. 11. 2021