Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření nové nemocnice na Fifejdách v roce 1898


 • 14. 4. 1898 


 • ulice

  28. října

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  14. dubna 1898 byla na Fifejdách slavnostně otevřena nová městská nemocnice císaře Františka Josefa I., postavená v letech 1896–1898 ostravským stavitelem Hansem Ulrichem. Pozdravný projev ve slavnostní den přednesl starosta města Adalbert Johanny v přítomnosti moravského místodržitele Aloise svobodného pána Spens-Bodena, zemského hejtmana hraběte Felixe Vettera z Lilie, členů obecního výboru a dalších hostů. Poté starosta odevzdal klíč od nemocnice jejímu primáři Friedrichu Neugebauerovi. Celkové náklady na výstavbu a vnitřní vybavení, financované z městské pokladny, se vyšplhal na 1 mil. korun. Nemocnice (budova č. p. 742) měla kapacitu 190 lůžek a sestávala se ze sedmi objektů, včetně původní infekční nemocnice, která do ní byla začleněna jako infekční pavilon. Stará nevyhovující nemocniční budova v Mostní ul. (dnes 28. října) se přestala používat a byla prodána.


 • prameny, literatura


 • události

  3. 2. 1899
  Dokončení stavby městské nemocnice na Fifejdách v roce 1899 26. 2. 1897
  Vypsání konkurzu na místo ředitele a na další posty v městské nemocnici v roce 1897


 • osoby

  Adalbert (Vojtěch) Johanny
  Friedrich Neugebauer
  Johann (Hans, Hanuš) Ulrich


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 30. 08. 2023