Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Kritika národnostních poměrů v městské nemocnici v roce 1905


  • 30. 9. 1905 


  • katastr

    Moravská Ostrava


  • charakteristika

    30. 9. 1905 Ostravský deník kritizoval nedobré národnostní poměry v městské nemocnici, které se negativně promítaly na zdraví českých pacientů: Přes to, že nemocnice je užívána namnoze českými lidmi, jsou všichni lékaři Němci, z nichž jen jeden trochu lámanou češtinou mluví a ostatní neznají vůbec česky. Jak může lékař stanoviti správnou diagnózu, když se s pacientem nedomluví! Jak trpké je to pro pacienta, když mu lékař nemůže říci několik slov útěchy. Oháněti se nožem na operačním stole není ještě vše. Osobní působení lékařovo koná často divy a jak má být pacientovi ulehčováno, když je rozrušován lékařem neznalým jeho jazyka! Brutalita německá se neštítí propagovati svou německou državu i do takových míst, která jsou určena chorým a trpícím.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 11. 11. 2021