Encyklopedie města Ostravy !!!

Článek ve Večerníku moravskoslezském z 19. 10. 1994

Odhalení Památníku holokaustu v říjnu 1994


 • 18. 10. 1994 


 • ulice

  sad Dr. Milady Horákové

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Na bývalém židovském hřbitově v sadu Dr. Milady Horákové byl 18. října 1994 za účasti prezidenta republiky Václava Havla, velvyslanců Izraele, Polska, pražského rabína Karola Sidona, předsedy světového sdružení Židů a honorárního konzula ČR v Izraeli Chanana Rozena, ostravských a jiných Židů z Izraele odhalen žulový pomník s vytesaným sedmiramenným svícnem (symbol židovského národa), jenž je dílem olomouckého akademického sochaře Karla Hořínka. Tento Památník obětem holokaustu byl odhalen v den 55. výročí první hromadné deportace Židů v Evropě. Hlavními řečníky byli V. Havel a Ch. Rosen.


 • obrazy

  img1674.jpg

  img1675.jpg


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 19. 11. 2021