Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Oslavy 100. výročí založení Severní dráhy Ferdinandovy


 • 12. 12. 1936 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Jako vrchol oslav stého výročí založení Severní dráhy Ferdinandovy se v zasedací síni Nové radnice v Moravské Ostravě konala 12. 12. 1936 slavnostní schůze správní rady společnosti. Schůzi řídil předseda správní rady, ministr JUDr. Vilém Pospíšil a účastnilo se jí na 170 představitelů průmyslu, finančnictví, obchodu, dopravy i zástupců čs. vlády, armády či veřejné správy. Po schůzi následoval společenský oběd v hotelu Palace, slavnostně vyzdobeném v čs. státních i v hornických barvách.


 • účastníci

  Mezi pozvanými hosty byl mj. rektor Vysoké školy báňské v Příbrami prof. Bohuslav Stočes, ze sousedního Rakouska dorazili baron Louis Rothschild za vídeňský bankovní dům nebo Dr. Anton Krogner, generální sekretář Rakouských spolkových drah. Dále se účastnili zemský prezident Jan Černý, okresní hejtman František Studnář, policejní ředitel Emil Bača, brigádní generál Jindřich Jiří Birula, plukovník generálního štábu Josef Braun, starosta Moravské Ostravy Josef Chalupník, starosta Slezské Ostravy Jan Kunčický, za Obchodní a živnostenskou komoru v Olomouci továrník Jan Geisler, za Obchodní a živnostenskou komoru v Opavě generální ředitel Ing. Eduard Šebela, za Ústřední svaz průmyslníků Ing. Vojtěch Mixa, za Severomoravsko-slezský svaz průmyslníků generální ředitel Oskar Federer, za Báňskou a hutní společnost generální ředitel Dr. Ing. Jan Tille, těžaři Wilhelm Gutmann a JUDr. Ferdinand Wilczek aj.

 • zajímavosti

  Město Moravská Ostrava obdrželo k rukám starosty Josefa Chalupníka od jubilující společnosti dar ve výši 1 milionu korun na stavbu starobince. Severní dráha Ferdinandova dále věnovala dary ve výši 250 tisíc korun městské nemocnici na nákup radiologického materiálu a Domu umění ve výši 120 tisíc korun.
  Na ostravských šachtách Severní dráhy Ferdinandovy se toho dne nepracovalo a jejich těžní věže byly večer slavnostně osvětleny.


 • osoby

  Emil Bača
  Oskar Federer
  Jan Geisler
  Josef Chalupník
  Jan Kunčický

  další osoby (2)...


 • stavby

  Dům umění
  Jurečkova 9/1750 Nová radnice
  Prokešovo náměstí 8/1803


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 03. 01. 2022