Encyklopedie města Ostravy !!!

Sídlo ostravské filiálky Živnobanky, vybudované v roce 1902. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Otevření filiálky Živnostenské banky pro Čechy a Moravu v Moravské Ostravě v roce 1898


 • 1. 2. 1898 


 • ulice

  28. října
  Čs. legií
  Nádražní

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  K 1. 2. 1898 zahájila v Moravské Ostravě provoz filiálka Živnostenské banky pro Čechy a Moravu. O jejím zřízení rozhodla správní rada banky o necelé dva měsíce dříve 16. 12. 1897. Pro Ostravsko se jednalo o významný krok v rovině hospodářské i národně politické. V pořadí desátá filiálka kapitálově nejsilnější nacionálně české banky přinesla do regionu potřebné zlepšení finančních podmínek národnostně české střední podnikatelské vrstvy v jejím konkurenčním boji s německým kapitálem. Dirigentem pobočky byl jmenován úředník z pražské centrály Jiří Valenta. Zajišťování všech potřebných náležitostí se ujal zdejší advokát JUDr. Edmund Palkovský, vůdce české národní strany na Ostravsku. Ten společně s ostravským obchodníkem Konstantinem Grünwaldem ml. také zasedl v představenstvu filiálky, jejíž vznik měl mj. přímou spojitost se založením Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě.


 • zajímavosti

  Prvním sídlem banky v Moravské Ostravě se stal dům manželů Ferdinanda a Johany Urbančíkových č. pop. 207 na Hlavní třídě (dnes 28. října), kde zajistil pronájem obchodních místností Dr. Edmund Palkovský. V roce 1902 pak banka vybudovala své reprezentativní sídlo v podobě domu č. pop. 1222 na rohu ulic NádražníNové (dnes Čs. legií) podle projektu německé firmy A. Mihatsch & H. Ulrich.


 • obrazy

  img1679.jpg


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Instituce finančního charakteru na Ostravsku do roku 1918"


 • události

  4. 9. 1898
  První výstav a ochutnávka piva z Českého akciového pivovaru (1898)


 • osoby

  Edmund Palkovský


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 27. 05. 2022