Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zahájení zásobování Ostravy vodou z nádrže Kružberk v roce 1958


  • 20. 12. 1958 


  • charakteristika

    Dne 20. 12. 1958 začala být Ostrava a zejména její část Poruba zásobována pitnou vodou z kružberské přehrady na řece Moravici.


  • zajímavosti

    Přivaděč vody z nádrže Kružberk o celkové délce 42 km se začal stavět v roce 1954. V první fázi stavby bylo nutno vylámat a vybetonovat 12 km skalních štol, při čemž se spotřebovalo více než 90 tun střeliva a přes 25 tisíc kubíků betonu. Při pokládání ocelového potrubí o úhrnné váze 10 tisíc tun bylo zapotřebí vykopat přibližně 120 tisíc tun zeminy a k přepravě trub bylo nasazeno přes tisíc železničních vagonů. Voda putovala z přehrady nejprve do úpravny v Podhradí, odtud do vodojemu v Krásném Poli a následně do ostravské vodovodní sítě. Kružberský vodovod zpočátku dodával jen 250 litrů vody za sekundu, ovšem jeho maximální kapacita byla dimenzována na příliv až dvou tisíc litrů za sekundu.


  • autor

    Daněk


Aktualizováno: 05. 01. 2022