Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Petice moravskoostravských měšťanů adresovaná císařovně Marii Terezii


 • 20. 4. 1775 


 • charakteristika

  Do Vídně (Rakousko) dorazila petice města Moravské Ostravy adresovaná císařovně Marii Terezii. Petice je dojímavým výčtem přírodních pohrom, válečných strádání a morových ran, které postihly město od třicetileté války a zároveň žádostí, aby město nemuselo prodávat obecní nemovitosti. Supliku lze označit za analýzu hospodářské situace města opřenou o skutečné události, jichž se podepsaní radní v čele s purkmistrem Vavřincem Máchou a cechmistry dovolávají. Autorovi (nebo autorům) nelze upřít obratnost v koncipování, dobrou znalost místních poměrů a přesvědčivost všech vývodů. Císařský dvůr ji poslal k prověření moravskému guberniu v Brně, a to ji po vyjádření krajského úřadu v Přerově doporučilo ke kladnému vyřízení. Moravská Ostrava tak dosáhla výjimky z všeobecného nařízení a obecní nemovitosti nemusela prodávat.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019