Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Rozdělení ostravského Občanského fóra (1991)


  • 6. 4. 1991 


  • charakteristika

    Sněm ostravského Občanského fóra, jehož hlavním bodem bylo rozdělení dosavadního OF na dvě politické strany, proběhl 6. dubna 1991 v pobočce Knihovny města Ostravy v Hrabůvce. Na přijetí závěrečného usnesení navazoval bezprostředně ustavující sněm městské organizace Občanské demokratické strany. Ustavující sněm Občanského hnutí, druhého politického subjektu, vzniklého z OF, se konal 10. dubna v aule Pedagogické fakulty v Ostravě.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 13. 01. 2022