Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Zábřehu


  • 14. 4. 1288 


  • charakteristika

    K 14. 4. 1288 je datována první písemná zmínka o vsi Zábřeh. Název v německé podobě (Heinrichsdorf) se nachází v listině, kterou bratři Dětřich, Jindřich a Erkembert Stangeovi složili olomouckému biskupovi Dětřichovi z Hradce písemnou manskou přísahu ze svých lén. Konkrétně se jednalo o osady Místek, Sviadnov (okres Frýdek-Místek), Kunčičky u Bašky (městská část Bašky, o. Frýdek-Místek) a Zábřeh. Ves byla založena patrně německými osadníky v době velké kolonizace ve 2. polovině 13. stol. Německé pojmenování se přestalo užívat v průběhu 15. stol. Se slovanským názvem Zábřeh (Zabrzieh) se ve středověkých písemnostech poprvé setkáváme v roce 1376, kdy ves tohoto jména držel Smil z Frýdlantu. 11. února 1297 je jméno notáře olomouckého biskupa Jindřicha zároveň s hodností plebanus in Ostravia“,. tj. farář v Ostravě, uvedeno mezi svědky v listině vydané v Holešově (okres Kroměříž). Ta se týkala lenních statků Herborda III. z Fulštejna a je prvním písemným dokladem o existenci kostela sv. Václava v Moravské Ostravě a jeho fary. Notář Jindřich působil v biskupské kanceláři od r. 1283 do r. 1297, poté se již jeho jméno v kanceláři neobjevuje, což vede k domněnce, že se pak plně věnoval svému kněžskému poslání v Moravské Ostravě.


  • prameny, literatura


  • autor

    Prchalová


Aktualizováno: 20. 02. 2019