Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zastávka ruského cara Alexandra III. na ostravském nádraží v Přívoze v roce 1885


 • 25. 8. 1885 


 • katastr

  Přívoz

 • místo

  hlavní nádraží


 • charakteristika

  Při cestě na setkání s rakouským císařem Františkem Josefem I. v Kroměříži se krátce zastavil na ostravském nádraží ruský car Alexandr III. Alexandrovič se svým doprovodem a byl zde oficiálně přivítán představiteli politické správy na Moravě.


 • účastníci

  car veškeré Rusi Alexander III. Alexandrovič
  moravský místodržitel JUDr. Friedrich hrabě Schönborn
  místodržitelský rada Josef Souček, šéf prezidiální kanceláře moravského místodržitelství
  místecký okresní hejtman Franz Richter

 • zajímavosti

  Místodržitel Friedrich Schönborn dorazil do Přívozu vlakem Severní dráhy Ferdinandovy již ve čtyři hodiny ráno, aby provedl inspekci veškerých bezpečnostních opatření. Ostravské nádraží bylo v souvislosti s příjezdem dvorského vlaku ruského cara, který sestával ze dvou lokomotiv a 29 vagónů, pro veřejnost zcela uzavřeno. V jeho prostoru se mohl pohybovat pouze službu konající personál a četnictvo. Kolej, na níž vlak přistavil dvě minuty po deváté hodině, byla po obou stranách obestavěna 160 skříňovými vozy tak, aby nikdo nemohl do carského vlaku nahlížet.
  Místodržitel Schönborn přivítal cara Alexandra ve francouzském jazyce na půdě Moravy. Car poděkoval a pozdravil místodržitele podáním ruky. Celá konverzace trvala přibližně šest minut, načež místodržitel a jeho pobočník nastoupili s carem do vlaku a doprovázeli jej po zbývající část cesty do Kroměříže.
  Carský vlak projížděl ostravským nádražím rovněž na zpáteční cestě 26. 8. mezi desátou a jedenáctou hodinou večer, kdy zde velmi krátce zastavil, aby z něj mohl vystoupit místodržitel Schönborn, který tak ukončil své povinnosti při pobytu ruského cara na Moravě.


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 01. 02. 2022