Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavující schůze Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků v roce 1904


 • 29. 4. 1904 


 • katastr

  Moravská Ostrava

 • místo

  Německý dům


 • charakteristika

  V pátek 29. 4. 1904 v osm hodin večer byla v malém sále Německého domu zahájena ustavující schůze Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků se sídlem v Moravské Ostravě (Nordmährisch-schlesischer Industriellen-Verband). Jako jeden z hlavních řečníků na ní vystoupil JUDr. Stephan Licht s přednáškou o průmyslové organizaci a hospodářské a politické situaci v Rakousku.


 • účastníci

  Stephan Licht, poslanec Říšské rady
  Friedrich Schuster, generální ředitel Vítkovického horního a hutního těžířstva
  Anton Lemach, prezident Obchodní a živnostenské komory v Opavě
  Ferdinand Zach, ředitel báňského úřadu
  Karl Glassner, rada Obchodní a živnostenské komory v Olomouci
  Heinrich von Miller zu Aichholz, starosta Hrušova a společník továrny na sodu
  Gustav Fiedler, starosta Moravské Ostravy
  Carl Ott, starosta Bohumína a slezský zemský poslanec
  Adolf Strassmann, ředitel pivovaru
  Josef Mauerhofer, ředitel Wilczkových dolů v Polské Ostravě
  Adolf Zindler, ředitel těžířstva Marie-Anne
  Walther Landauer, sekretář ředitelství Vítkovického horního a hutního těžířstva

 • zajímavosti

  V přípravném výboru svazu byli zástupci První rakouské továrny na sodu v Hrušově, Rafinerie minerálních olejů Dr. Max Böhm & Co., Moravskoostravské elektrářské akciové společnosti, kamenouhelného těžířstva Marie-Anne, Moravskoostravského pivovaru a sladovny, a. s., dříve M. Strassmann, a Vítkovického horního a hutního těžířstva.
  Svaz sdružoval v době založení na 44 firem zaměstnávajících přibližně 42 tisíc lidí z celého regionu severovýchodní Moravy a Slezska.
  K hlavním účelům existence svazu patřilo zastupování zájmů průmyslu a průmyslníků ve vztahu ke státní správě a zaměstnaneckým organizacím v oblasti sociálního zákonodárství, fiskalismu, tarifní politiky, akciového zákona, budování telefonní sítě či vodních cest aj.
  Na ustavující schůzi byl zvolen 16členný výbor svazu, z něhož se pak konstituovalo předsednictvo sestávající z pěti členů. Předsedou svazu byl zvolen generální ředitel Friedrich Schuster, prvním místopředsedou Dr. Heinrich von Miller zu Aichholz, druhým místopředsedou Josef Mauerhofer, pokladníkem Adolf Zindler a zapisovatelem Dr. Walther Landauer.


 • osoby

  Gustav Fiedler
  Karl Glassner
  Friedrich Schuster
  Adolf Strassmann
  Ferdinand Zach


 • stavby

  Německý dům (Deutsches Haus)
  náměstí Dr. E. Beneše 951


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 01. 02. 2022