Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Staré Bělé


 • 25. 6. 1272 


 • charakteristika

  25. 6. 1272 vydal olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku listinu, ve které se poprvé zmiňuje ves Stará Bělá, proměněná v lenní statek, jehož část svěřil biskup do držení bratrům Helmboldovi, Ottovi a Güntherovi původem z Pomořan. Rozsah obdělávané půdy činil asi 50 lánů a ves se řadila k největším lokalitám v oblasti kolem Moravské Ostravy. V roce 1272 je ve vsi doložena krčma a mlýn.


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Wikipedie


 • autor

  Prchalová


Aktualizováno: 20. 02. 2019