Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Článek v novinách Obrana Slezska z roku 1911 o problémové mládeži, která se setkávala u haldy u dolu Michal


  • 17. 11. 1911 


  • katastr

    Michálkovice


  • charakteristika

    17. listopadu 1911 vyšel v novinách Obrana Slezska článek o problémové mládeži, která se setkávala u haldy při dolu Michal v Michálkovicích: „Jde-li člověk večer kol této haldy, bývá rozedranými a často i opilými kluky zahrnován nadávkami a často i kamením. Neveselá podívaná jest na chlapce, kteří ještě do školy patří, vesele kouří dramky a popijí ze židlíku kvituvku. Pro taková individua, předčasně kleslá, jest halda průpravou k chacharství. Všimneme-li si zpráv policejní strážnice, musíme uznat, že velká část provinilců rekrutuje se z počtu návštěvníků haldy.“


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 27. 01. 2022