Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Plesné


  • 17. 12. 1255 


  • charakteristika

    První písemná zmínka o vsi Plesná se nachází v závěti příslušníka významného moravského rodu, znojemského purkrabího Bočka z Obřan, zakladatele cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Ten v závěti odkázal žďárskému klášteru celé své dědictví, včetně tří vsí na Opavsku – Plesné, Milostovic (o. Opava) a půl vsi Plště (Pilszcz, Polsko). Slovanský původ jména vsi (od ples, tj. jezero, vír) naznačuje, že Plesná mohla být založena už v předkolonizačním období.


  • prameny, literatura


  • autor

    Prchalová


Aktualizováno: 20. 02. 2019