Encyklopedie města Ostravy !!!

Detail listiny z roku 1532 se znakem Třebovic. Zdroj: Archiv města Ostravy. Fond: Archiv městyse Třebovice.

Povýšení Třebovic na městys v roce 1532


 • 7. 6. 1532 


 • katastr

  Třebovice ve Slezsku


 • charakteristika

  Listinou z 7. června 1532 povýšil Ferdinand I., král římský a český, na žádost Jindřicha Bzence z Markvartovic ves Třebovice 1377 na městys a udělil mu znak, dva výroční trhy a rovněž trh týdenní. Toto znakové privilegium představuje nejstarší listinu tohoto typu v rámci dnešního území města Ostravy. Tehdejšímu popisu znaku – „štít červený, v němžto jest puol kapru přirozeného, hubú vzhuoru, a nad ním jest křídlo bílé, co vobloukem téhož puol kapra obkličující“ – odpovídá i současný popis znaku městského obvodu Třebovice.


 • obrazy

  img1739.jpg

  img1738.jpg img1740.jpg


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 02. 2022