Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Povodeň v Moravské Ostravě a okolí v roce 1880


 • 5. 8. 1880 


 • ulice

  Masarykovo náměstí

 • katastr

  Moravská Ostrava

 • nej...

  Ostrava
  Jedna z největších živelních katastrof v dějinách města.


 • charakteristika

  Po několik dní trvajícím dešti zaplavila rozbouřená voda z řeky Ostravice v noci ze středy 4. 8. na čtvrtek 5. 8. téměř celé město. Voda se nedostala jen na Hlavní náměstí (dnes Masarykovo) a na přilehlá prostranství kolem kostela sv. Václava, což mimochodem ukazuje na důmyslný postup středověkého lokátora při založení města. Vodní živel napáchal na soukromém majetku a průmyslových závodech rozsáhlé materiální škody, které se jen v Moravské Ostravě odhadovaly na 255 tisíc zlatých (v celém povodí Ostravice na moravské i slezské straně to bylo kolem 1,1 milionu zlatých). Přírodní katastrofu umocnil požár v Dinglerově továrně na parafín (poblíž jámy Jindřich), který nebylo možno uhasit. Oběti na životech nebyly v poměru k nebezpečí situace příliš vysoké - v Moravské Ostravě zahynuli během povodně tři lidé, v Polské Ostravě dva.


 • účastníci

  Anton Lux, starosta města
  Adalbert Johanny, policejní komisař
  Eduard Kremer, městský lékař
  Carl Richter, velitel dobrovolných hasičů

 • zajímavosti

  Od pondělí 2. 8. trval silný déšť provázený vichřicí. Ve středu 4. 8. už byl zrušen týdenní trh, neboť mnozí trhovci se nemohli pro přerušené komunikace do města vůbec dostat. Večer déšť nakrátko ustal a očekávalo se pozvolné opadnutí kulminující vody, v noci však přišel další příval deště, takže po 22. hodině museli být troubením svoláni dobrovolní hasiči a na radnici se sešli členové krizového výboru. V půl třetí ráno 5. 8. byly zahájeny první evakuace lidí z nejvíce ohrožených částí města a záchranné práce, kterých se kromě hasičů účastnili i městští policisté, četníci a další obyvatelé města, pokračovaly nepřetržitě po celou noc i následující den a noc. Město požádalo vojenské posádky v Olomouci a Opavě o pomoc - z Olomouce dorazil večer 5. 8. speciální vlak se 168 ženisty a 16 pontony, z Opavy, která byla sama povodní ohrožena, vyslal pouze tamní veslařský klub několik svých členů se dvěma čluny. Déšť definitivně ustal a voda začala opadávat teprve 6. 8.
  Jedním z přímých důsledků povodně v roce 1880 byl zvýšený zájem o vodohospodářské poměry v regionu a rostoucí úsilí samosprávy o zajištění podpory státu pro regulaci Odry a Ostravice. Praktické problémy při záchranářských pracích mj. pak vedly v roce 1881 k založení Moravskoostravského veslařského klubu (Mährisch-Ostrauer Ruder-Club).


 • prameny, literatura


 • události

  1. 12. 1936
  Ukončení likvidace hald na Černé louce v Moravské Ostravě v roce 1936 7. 10. 1880
  Návštěva odborníka na vodní stavby Heinricha Hobohma v Moravské Ostravě v roce 1880


 • osoby

  Adalbert (Vojtěch) Johanny
  Eduard Kremer
  Anton Lux
  Carl Richter


 • související odkazy

  Digitální badatelna Archivu města Ostravy
  Mapa inundačního (záplavového) území Ostravice a Lučiny, zachycující rozvodnění řek při povodni 5. 8. 1880.


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 10. 03. 2022