Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Změna názvu města Polská Ostrava na Slezská Ostrava


  • 27. 11. 1919 


  • charakteristika

    Dnem 27. listopadu 1919 je datován výnos ministerstva vnitra Československé republiky, kterým se mění název města Polská Ostrava na Slezská Ostrava. Změnu názvu navrhoval obecní výbor již v roce 1905 mimo jiné s odůvodněním, že poštovní zásilky leckdy chodí do Haliče a zdrží se osm i více dní. Vídeňské ministerstvo vnitra však tehdy návrh neschválilo. Je zajímavé, že proti změně názvu byli i čeští vlastenci ve Slezsku Vincenc Prasek a Věnceslav Hrubý. Básník Petr Bezruč na znamení nesouhlasu s přejmenování uveřejnil již dříve napsanou báseň Polská Ostrava.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019