Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Změna názvu městyse Polská Ostrava na Slezská Ostrava


 • 27. 11. 1919 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  Dnem 27. listopadu 1919 je datován výnos ministerstva vnitra Československé republiky, kterým se mění název městyse Polská Ostrava na Slezská Ostrava (k povýšení Slezské Ostravy na město došlo 7. 9. 1920). Změnu názvu navrhoval obecní výbor již v roce 1904 mimo jiné s odůvodněním, že poštovní zásilky leckdy chodí do Haliče a zdrží se osm i více dní. Vídeňské ministerstvo vnitra však tehdy návrh neschválilo. Je zajímavé, že proti změně názvu byli i čeští vlastenci ve Slezsku Vincenc Prasek a Věnceslav Hrubý. Básník Petr Bezruč na znamení nesouhlasu s přejmenování uveřejnil již dříve napsanou báseň Polská Ostrava.


 • prameny, literatura


 • události

  17. 9. 1920
  Povýšení městyse Slezská Ostrava na město 5. 9. 1919
  Návštěva ministra veřejných prací ČSR Antonína Hampla v Moravské a Polské Ostravě v roce 1919 1. 9. 1919
  Exploze parního kotle na jámě VII. na Salmě v roce 1919 1. 1. 1919
  Návštěva ministra veřejných prací ČSR Františka Staňka v Polské Ostravě v roce 1919 5. 11. 1918
  Dohoda mezi Zemským národním výborem pro Slezsko a Národní radou Knížectví těšínského
  další události (17)...


 • stavby

  Radnice Slezské Ostravy
  Těšínská 138/35


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 09. 2022