Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zřízení Moravskoslezské vědecké knihovny


 • 27. 9. 2001 


 • katastr

  Moravská Ostrava

 • místo

  Nová radnice

 • nej...

  Ostrava


 • charakteristika

  V roce 2001 slavila Státní vědecká knihovna v Ostravě 50 let od svého založení. V témže roce vstoupila v platnost změna v systému českých knihoven, neboť nový knihovní zákon ustanovil zřízení krajských knihoven. Státní vědecká knihovna se tak transformovala v příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje a po schválení krajským zastupitelstvem 27. září 2001 získala kromě zřizovací listiny i nový název – Moravskoslezská vědecká knihovna. Instituce také musela podle zákona upravit svou činnost a stala se koordinátorem odborné knihovnické činnosti v celém kraji.


 • autor

  Kubica


Aktualizováno: 11. 03. 2022