Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Doručení patentu „strany víry římskej katolickej“ do Moravské Ostravy v roce 1628


 • 30. 3. 1628 


 • ulice

  Muzejní
  Velká

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 30. března 1628 byl doručen rovněž do Moravské Ostravy patent „strany víry římskej katolickej“, jímž byli do šesti měsíců vyzváni protestanti v Čechách a na Moravě k přestupu na katolickou víru nebo k povinnému odprodeji svého majetku a opuštění města. Ostrava však byla s násilnou rekatolizací konfrontována daleko dříve. Již v roce 1584 vydal olomoucký biskup Stanislav II. Pavlovský pro Ostravské instrukci nařizující, že ve městě nesmějí přebývat žádní nekatolíci a pokud by nepřestoupili ke katolictví, měli být z města vyhoštěni. V roce 1628 se tak tento pokyn v Moravské Ostravě týkal snad pouze Mikuláše Sobka z Kornic, majitele šenkovního domu, stojícího na rohu dnešních ulic VelkéMuzejní. Vyřešení jeho případu však nebylo pro městskou radu vůbec snadné a táhlo se do roku 1637. Mikuláš Sobek dům v Moravské Ostravě opustil a odešel do Slezska, ale za svou nemovitost požadoval náhradu. Objekt zůstal „pustý“ osm nebo devět let, do doby než o něj v roce 1637 projevil zájem moravskoostravský děkan Mathisius. Z toho důvodu se městská rada písemně snažila přimět Mikuláše Sobka k jednání. Ten jí ale „dosti důtklivou a špičatou na týž psaní naše odpověď dával“. I přes jeho negativní reakce na písemné výzvy byl dům nakonec se svolením biskupských administrátorů děkanovi prodán za 600 zlatých.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 03. 2022