Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zavedení lístkového systému v roce 1915


  • 11. 4. 1915 


  • charakteristika

    Vzhledem k tíživé zásobovací situaci v době 1. světové války byly 11. dubna 1915 zavedeny státní chlebové a moučné lístky a prodej chleba, mouky a moučných výrobků byl od tohoto data vázán tímto lístkovým systémem. Dosavadní chlebové a moučné lístky, vydávané městem Moravská Ostrava, pozbyly platnosti. Za účelem zjištění, kdo má na tyto lístky nárok, byla provedena soupisová akce, přičemž každý přednosta domácnosti musel uvést počet osob v domácnosti, včetně podnájemníků. Zároveň bylo ve městě zřízeno pět chlebových okresů, pro každý chlebová komise a vydán městský potravní řád. Tři z pěti chlebových komisí obsadily pro své úřadování tělocvičny obecných škol.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 30. 03. 2022