Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavující valná hromada spolku První družstvo stavební v Moravské Ostravě v roce 1892


 • 24. 4. 1892 


 • charakteristika

  Dne 24. dubna 1892 se konala ustavující valná hromada spolku První družstvo stavební v Moravské Ostravě, jehož hlavním cílem bylo vybudovat Národní dům (dnes Divadlo Jiřího Myrona) jako sídlo českého politického, kulturního, spolkového a společenského života ve městě. Činnost spolku měla výstavbou domů a bytů, jejich prodejem či pronájmem oživit stavební a živnostenské podnikání. Jeho předsedou se stal známý advokát Edmund Palkovský. Velkou váhu spolek přikládal technické komisi, jejímiž členy byli mj. báňští odborníci Josef HýbnerEmanuel Balcar, neboť jejím úkolem bylo dohlížet na dodávky materiálu, kvalitu provádění a postup stavebních prací. Valná hromada 5. listopadu 1909 schválila rozpuštění družstva, neboť starost o provoz, opravy i programovou náplň Národního domu převzal Spolek Národní dům.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  Emanuel Balcar
  Josef Hýbner
  Edmund Palkovský


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 23. 05. 2023