Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavující valná hromada spolku První družstvo stavební v Moravské Ostravě v roce 1892


 • 24. 4. 1892 


 • charakteristika

  Dne 24. dubna 1892 se konala ustavující valná hromada spolku První družstvo stavební v Moravské Ostravě, jehož hlavním cílem bylo vybudovat Národní dům (dnes Divadlo Jiřího Myrona) jako sídlo českého politického, kulturního, spolkového a společenského života ve městě. Činnost spolku měla výstavbou domů a bytů, jejich prodejem či pronájmem oživit stavební a živnostenské podnikání. Jeho předsedou se stal známý advokát Edmund Palkovský. Velkou váhu spolek přikládal technické komisi, jejímiž členy byli mj. báňští odborníci Josef Hýbner a Emanuel Balcar, neboť jejím úkolem bylo dohlížet na dodávky materiálu, kvalitu provádění a postup stavebních prací. Valná hromada 5. listopadu 1909 schválila rozpuštění družstva, neboť starost o provoz, opravy i programovou náplň Národního domu převzal Spolek Národní dům.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  Edmund Palkovský


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 30. 03. 2022