Encyklopedie města Ostravy !!!

V letech 1904–1905 si Obchodní a živnostenská banka nechala postavit na dnešním Smetanově náměstí v Moravské Ostravě honosné sídlo podle projektu vídeňského architekta Wunibalda Deiningera. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka...

Ustavující valná hromada Obchodní a živnostenské banky v Moravské Ostravě v roce 1898


 • 5. 3. 1898 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 5. 3. 1898 proběhla ustavující valná hromada nově založené akciové banky Mährisch-Ostrauer Handels- und Gewerbebank. Schůzi předsedal advokát JUDr. Carl Richter, který společně s majitelem směnárny Sigmundem Czuczkou, advokátem Gustavem Fiedlerem, továrníkem Nathanem Lichtensternem a advokátem Karlem Krausem patřil k hlavním iniciátorům vzniku ostravského peněžního ústavu. Schůze se účastnilo celkem 37 akcionářů s 318 oprávněnými hlasy.


 • účastníci

  Dr. Adalbert Johanny, starosta města Moravské Ostravy
  Karl Spengler, místecký okresní hejtman

 • zajímavosti

  Akciový kapitál banky činil 800 tisíc korun, rozdělených do dvou tisíc akcií po 400 korunách. Největší počet akcií vlastnil Sigmund Czuczka (400), který byl rovněž jmenován prvním ředitelem banky. Velké balíky akcií drželi též advokát Karl Kraus (175), továrník Nathan Lichtenstern (115) a advokát Carl Richter (100). Ti zasedli mj. ve správní radě banky, kterou tvořili dále lékař Otto Andrée, průmyslníci Max BöhmArnold Elbertzhagen, advokát Gustav Fiedler, starosta Vítkovic Alexander Krömer, obchodník Alois Farbowsky a dvorní soudní advokát a majitel realit Ernst Plutzar z Vídně.


 • obrazy

  img1865.jpg


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Instituce finančního charakteru na Ostravsku do roku 1918"


 • osoby

  Max Böhm
  Arnold Carl Elbertzhagen
  Gustav Fiedler
  Adalbert (Vojtěch) Johanny
  Karl Kraus

  další osoby (2)...


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 01. 12. 2022