Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Instalace evangelického faráře v Moravské Ostravě v roce 1900


 • 6. 1. 1900 


 • ulice

  Vítkovická

 • katastr

  Moravská Ostrava

 • místo

  Evangelická modlitebna


 • charakteristika

  Na Tři krále roku 1900 byl instalován do funkce faráře evangelické obce v Moravské Ostravě pastor Johann Michalik.


 • účastníci

  Dr. Theodor Karl Haase, superintendent evangelické církve v Těšíně
  Dr. Adalbert Johanny, starosta Moravské Ostravy
  JUDr. Gustav Fiedler, místostarosta Moravské Ostravy
  JUDr. Karl Kraus, advokát
  Karl Spengler, okresní hejtman

 • zajímavosti

  Pastor Michalik nahradil ve funkci faráře Johanna Labsika, který po 26 letech ze zdravotních důvodů ukončil svoji činnost v Moravské Ostravě. Předtím působil jako superintendetní vikář v Těšíně. Do úřadu byl vybrán ze tří uchazečů na podzim roku 1899. Při představování obci věřících pronesl kázání v německém a posléze v polském jazyce. Po oficiální části instalační slavnosti se v hotelu Zuber konala v úzkém kruhu slavnostní hostina.
  Za působení pastora Michalika zaznamenala evangelická obec v Moravské Ostravě velký rozvoj. Byla vybudována nová farní budova na dnešním Husově náměstí a s pomocí Nadace Gustava Adolfa v letech 1905–1907 také nový kostel (dnes Evangelický Kristův kostel).


 • osoby

  Gustav Fiedler
  Adalbert (Vojtěch) Johanny
  Karl Kraus
  Johann Michalik


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 03. 06. 2022