Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení Lidového družstva instalatérů a izolatérů Ostrava


 • 30. 12. 1957 


 • ulice

  Místecká

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Na mimořádné valné hromadě družstev Teplospor a Termotechna 30. prosince 1957 bylo rozhodnuto o sloučení obou družstev do jednoho celku. Zvoleno bylo i nové vedení družstva, když v čele stanul dosavadní předseda Teplosporu Václav Poremski a místopředsedou se stal dosavadní předseda Termotechny František Pěchůvka. Nové jméno vybrali členové družstva na další valné hromadě 1. března 1958 – Lidové družstvo instalatérů a isolatérů Ostrava I. Ještě téhož roku se konala první valná hromada sloučeného družstva, a sice 10. září 1958. V té době mělo družstvo 77 členů a sídlilo na Místecké ulici č. 4. V této podobě však družstvo dlouho nevydrželo a v rámci centralizačního tlaku státních institucí na slučování družstev došlo po červnu 1960 k jeho sloučení s Lidovým výrobním družstvem pokrývačů a asfaltérů v Ostravě. Jen o rok později pak v rámci struktur nového družstva proběhlo sloučení s výrobním družstvem Bytprům.


 • účastníci

  Václav Poremski, František Pěchůvka


 • události

  25. 6. 1960
  Vznik Lidového výrobního družstva Stavba v roce 1960 11. 8. 1920
  Založení výrobního družstva Bytprům


 • autor

  Kubica


Aktualizováno: 08. 06. 2022