Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemný doklad o činnosti řemeslníků v Moravské Ostravě


  • 26. 9. 1396 


  • charakteristika

    Olomoucký biskup Mikuláš z Riesenburku udělil moravskoostravské fojtství Šimonovi Grymovi zároveň s příjmy mj. ze dvou řeznických krámků, dvou ševcovských dílen a dvou pekařství. Jedná se o první písemný doklad o činnosti řemeslníků ve městě, rovněž se zde poprvé zmiňuje dědičná rychta v Moravské Ostravě, sídlo městského rychtáře jako zástupce biskupa ve městě.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019