Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Integrace příměstských obcí k Ostravě v roce 1976


 • 24. 4. 1976 


 • charakteristika

  V rámci poslední integrační vlny byly z okresů Opava a Nový Jičín přičleněny k Ostravě obce Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Krásné Pole, Plesná, Lhotka u Ostravy, Petřkovice a Polanka nad Odrou, které byly začleněny do městských obvodů Ostrava 1, Ostrava 2 a Ostrava 4. Ve sloučených obcích působily jako pomocné orgány správy občanské výbory.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Správní a územní vývoj města Ostravy"
  Monografie
  "Dějiny Ostravy"


 • autor

  Prchalová


Aktualizováno: 20. 02. 2019