Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Vítkovicích


  • 15. 6. 1357 


  • charakteristika

    Poprvé se v písemné podobě uvádí ves Vítkovice v listině bratří Petra a Jana z Paskova, kteří svému bratranci Michalovi darují dědičnou rychtu ve Vítkovicích. K té náleželo ještě 1,5 lánu polí a 18 kusů dobytka, krčma, právo rybolovu a třetina z vybraných soudních pokut. Za toto obdarování musel Michal pro oba bratry vybírat od zdejších poddaných různé platy a dozírat na ně při vykonávání robotních povinností. Zřejmě už tehdy byla ves majetkem olomouckých biskupů jako jejich léno. Název Vítkovice souvisí patrně se jménem Vítka z Vikštejna, který držel v roce 1369 biskupský hrad Šostýn v Kopřivnici (o. Nový Jičín).


  • prameny, literatura


  • autor

    Prchalová


Aktualizováno: 20. 02. 2019