Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Přejmenování Čertovy Lhotky na Mariánské Hory


 • 22. 8. 1901 


 • charakteristika

  Je datován výnos ministerstva vnitra ve Vídni, kterým byl název obce Lhotka změněn na Mariánské Hory. Původní název obce Čertova Lhotka začal být s růstem významu obce pociťován jako nevhodný. V březnu 1900 se obecní výbor usnesl na přejmenování obce na Ostravskou Lhotku, ale obecní tajemník Jan Grmela prosadil název Mariánské Hory. Ten odvozoval od probíhajícího dolování v obci a s ním spojeným termínem „hora, hory“ a od existence kapliček zasvěcených Panně Marii.


 • prameny, literatura


 • události

  8. 2. 1901
  První pojmenování ulic v Mariánských Horách


 • osoby

  Jan Grmela


 • autor

  Prchalová


Aktualizováno: 15. 05. 2019