Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Přejmenování Čertovy Lhotky na Mariánské Hory


 • 22. 8. 1901 


 • charakteristika

  Je datován výnos ministerstva vnitra ve Vídni, kterým byl název obce Lhotka změněn na Mariánské Hory. Původní název obce Čertova Lhotka začal být s růstem významu obce pociťován jako nevhodný. V březnu 1900 se obecní výbor usnesl na přejmenování obce na Ostravskou Lhotku, ale obecní tajemník Jan Grmela prosadil název Mariánské Hory. Ten odvozoval od probíhajícího dolování v obci a s ním spojeným termínem „hora, hory“ a od existence kapliček zasvěcených Panně Marii.


 • prameny, literatura

  zobrazit "110 let, aneb, Kdo za to může?"
  "Dějiny Ostravy"
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Prchalová


Aktualizováno: 20. 02. 2019