Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První obecní volby v samostatné Československé republice


 • 9. 11. 1924 


 • charakteristika

  Dne 9. listopadu 1924 se v Moravské Ostravě konaly první obecní volby v samostatné Československé republice. Zvítězila v nich Čs. strana sociálně demokratická, která získala 16 mandátů v šedesátičlenném zastupitelstvu. Druhým nejsilnějším bylo s 12 mandáty Německé volební společenství pro ochranu menšin, které tvořily tři strany: nacionálové, dělničtí národní socialisté a křesťanští socialisté. Z dalších politických stran pak následovali komunisté, lidovci, národní demokraté, národní socialisté a menší uskupení. Z národnostního hlediska bylo zvolené městské zastupitelstvo složeno ze 43 Čechů, 15 Němců a 2 Židů. Vzhledem k tomu, že proti průběhu voleb byly podány stížnosti, jejichž opodstatněnost bylo nutno prověřit, konala se ustavující schůze prvního zastupitelstva Moravské Ostravy po vzniku republiky až 17. 3. 1925.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019