Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zpráva o zdravotním stavu dětí v Polské Ostravě ve školním roce 1908/9


  • 12. 2. 1910 


  • katastr

    Slezská Ostrava


  • charakteristika

    Ostravský deník přinesl zprávu o činnosti školního lékaře v Polské Ostravě za školní rok 1908/1909. Zpráva se týkala 1307 dětí a věnovala se různým aspektům jejich zdraví. Výživa byla dobrá u 594 dětí, u 88 vyloženě špatná, 203 dětí bylo chudokrevných, chrup mělo bezvadný jen 292 dětí, 865 mělo zuby značně zkažené. Nemoci dýchacího ústrojí, především tuberkulózního původu, lékař konstatoval celkem ve 304 případech. Tuto neveselou statistiku připočítává deník špatné životní situaci rodičů. Především rodiče chudokrevných a tuberkulózních dětí pocházeli z velké míry z řad horníků a dělníků.


  • autor

    Glombíčková


Aktualizováno: 01. 09. 2022