Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Mimořádná krajská konference československé sociálně demokratické strany v únoru 1948


 • 16. 2. 1948 


 • katastr

  Vítkovice


 • charakteristika

  Ve Vítkovicích se konala mimořádná krajská konference závodních politických organizací československé sociální demokracie. Její účastníci přijali rezoluci, v níž požadovali dodržování Košického vládního programu, ostře odsoudili tragickou závislost vedení odborů na KSČ a vyjadřovali znepokojení nad vyostřováním vnitrostátního napětí. Delegáti si byli vědomi významu blížících se voleb, věřili, že z nich vzejde parlament s delším funkčním obdobím, který zajistí klidnou atmosféru pro práci na nové ústavní listině. Ve svém prohlášení vyzvali pracující lid měst i venkova, „aby bojoval proti každé formě zneužití demokracie, a aby se ve volebním zápase rozhodoval nikoliv podle propagandy, ale podle toho, kde a jak je bráněna demokracie a občanské svobody“. To již bylo jen pár dní před vynucenou demisí ministrů nekomunistických stran a komunistickým převratem. Volby do Národního shromáždění s jednotnou kandidátkou všech stran v květnu 1948 již na tomto stavu nic nezměnily.


 • prameny, literatura


 • autor

  Glombíčková


Aktualizováno: 01. 09. 2022