Encyklopedie města Ostravy !!!

Obnovení cechovního řádu ostravským řezníkům


 • 11. 6. 1577 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  olomoucký biskup Jan obnovil ostravskému řeznickému cechu starý cechovní řád svého předchůdce Jana Doubravského z roku 1550, jehož „nadání na pergameně vysazené neopatrnosti ke skáze přišlo“. Obnovený cechovní řád řeznického cechu obsahoval velké množství příkazů „jak se v řemesle svém mají říditi a chovati“. V úvodní části bylo pamatováno také na to „aby korúhev a svíce v kostele měli podle pořádku cechu svého.“ V další části textu bylo uvedeno např., že porážet dobytek, prodávat maso a vlastnit krám směl jen příslušník cechu. Maso prodávat v době od svatého Jiří do svatého Martina mohla jen polovina mistrů, od svatého Martina do svatého Jiří však všichni. Provinilci byli trestáni stáním na hanbě ve slaměném věnci. Biskup se při vydání řádu odvolával na staré zvyklostní pořádky uvedené ve zničeném cechovním řádu.


 • obrazy

  img1993.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Novotná


Aktualizováno: 06. 09. 2022