Encyklopedie města Ostravy !!!

Vnitřní prostory hyperbarické komory (rok 1965). Zdroj: Archiv města Ostravy, fond: Jiřík Karel, PhDr.

Zahájení provozu hyperbarické komory v městské nemocnici v roce 1965


 • 11. 9. 1965 


 • katastr

  Moravská Ostrava

 • nej...

  Československo
  první hyperbarická komora v Československu


 • charakteristika

  Dne 11. září 1965 byl za účasti generálního ředitele OKD Jaroslava Misky, tajemníka Ústředního výboru KSČ Drahomíra Koldra a dalších hostů slavnostně zahájen provoz hyperbarické komory v tehdejší Městské nemocnici na Fifejdách (dnes Městské nemocnici Ostrava). Podnětem k její výstavbě bylo důlní neštěstí na dole Eduard Urx v Petřkovicích 7. ledna 1963. Hlavním iniciátorem vybudování hyperbarické komory se stal doc. MUDr. Vojmír Ševčík, CSc.
  Architektonicky neobvykle řešená stavba, byla první v Československu a třetí v Evropě. Komora byla přistavěna k chirurgickému bloku hlavní budovy v 2. poschodí. Těleso komory je z ocelové nádoby o objemu 45 m3, průměru 3 metry a délce 10 metrů, která je propojena s předkomorou.
  Na tomto speciálním pracovišti se dodnes provádí léčba otravy kysličníkem uhličitým, kysličníkem uhelnatým, výfukovými plyny a některých indikovaných chorob, jako těžká zhmoždění nebo ischemie tkání.


 • obrazy

  img2082.jpg

  img2080.jpg img2078.jpg img2079.jpg img2081.jpg img2084.jpg img2085.jpg img2086.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  7. 1. 1963
  Důlní neštěstí na dole Eduard Urx v Petřkovicích v lednu 1963


 • osoby

  Drahomír Kolder
  Jaroslav Miska
  Vojmír Ševčík


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 10. 2022