Encyklopedie města Ostravy !!!

Jeden z titulů vydaných v nakladatelství Svět

Založení nakladatelství lidové četby v Hulvákách v roce 1928


 • 1928 


 • ulice

  Varšavská

 • katastr

  Zábřeh-Hulváky


 • charakteristika

  V Hulvákách (m. č. Ostravy) začal v roce 1928 Ferdinand Stodola vydávat knihy lidové oddechové četby a současně byl i jedním z jejich autorů. Jednotlivé tituly vycházely nejprve pod jménem Fredy Stodola, později s označením Expedice, resp. Vydavatelství románů Svět, nacházející na na dnešní ulici Varšavská, č. p. 289. Na vydávání se podílela a později vydavatelství vedla Žofie Stodolová, která získala 1930 ještě pod jménem z předchozího manželství Kocurová (za Stodolu se provdala asi koncem téhož roku) tzv. malou knihkupeckou koncesi pro obchod se školními a modlitebními knihami, kalendáři, a obrazy svatých. V polovině 30. let byla Žofie Stodolová jeho majitelkou a vydavatelkou, Fredy Stodola odpovědným redaktorem. Od druhé poloviny 30. let 20. st. rozšířila Ž. Stodolová koncesi o prodej obrazů a barvotisků atd. a koncem téhož roku získala po předchozích neúspěšných pokusech nakladatelskou koncesi. V závěru roku 1945 získalo nakladatelství název – Nakladatelství Svět, Žofie Stodolová. Vzápětí si nakladatelskou část firmy od ní pronajal ředitel ostravské filiálky vydavatelského koncernu Melantrich Vítězslav Zmuda. Na nové adrese v centru Ostravy pak nakladatelství, jehož lektorem se stal literát Milan Rusinský, působilo pod zkráceným názvem Svět s převážně beletristickým, zprvu regionálně zaměřeným programem do 1949. Koncem téhož roku je převzalo do národní správy ostravské nakladatelské družstvo Úder, které však bylo v roce 1951 likvidováno.
  Nakladatelství Svět, s nímž spolupracoval i proslulý malíř Zdeněk Burian, vydalo asi 60 titulů.
  Manželé Stodolovi vedli v 50. letech 20. století prodejnu papírnictví národního podniku Narpa v Hulvákách, ve stejném objektu, v němž sídlilo dříve nakladatelství Svět.


 • obrazy

  img2129.jpg


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "Literární mapa Ostravy"


 • související odkazy

  Internetový slovník nakladatelství


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 14. 12. 2022