Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení Česko-polského klubu v Moravské Ostravě v roce 1929


 • 14. 2. 1929 


 • charakteristika

  Dne 14. února 1929 byl v Moravské Ostravě založen Česko-polský klub jako sekce Kulturní rady pro širší Ostravsko. Cílem organizace byla spolupráce v kulturním, hospodářském i politickém životě mezi oběma národy a snaha, „aby třecí plochy obou národností, žijících společně na území Těšínska (kde žila významná polská menšina), se zmírnily“. Předsedou spolku byl zvolen dr. František Král. Výbor byl složen z poloviny z českých zástupců a polovinu tvořili polští představitelé. Mezi české činovníky patřil také starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš a gymnaziální profesor Rudolf Tlapák. Organizace v souvislosti se zhoršenou mezinárodní i vnitrostátní situaci a zesílením polské iredenty v 2. polovině 30. let 20. století zanikla.


 • osoby

  Jan Prokeš
  Rudolf Tlapák


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 05. 2023