Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Svinově


 • 25. 2. 1265 


 • charakteristika

  V listině olomouckého biskupa Bruna se objevuje poprvé název vsi Svinov ve tvaru Schonebrunne jako označení pro ves v držení cisterciáckého kláštera na Velehradě, který v průběhu 13. století získal rozsáhlé majetky na severní Moravě a ve Slezsku. K založení Svinova došlo mezi léty 1240–1265 a podíleli se na něm hlavně němečtí kolonisté. Původní německý název Schönbrunn znamená v překladu krásná studánka. Jméno Svinov je zřejmě odvozeno od přídavného jména svinný, tj. potok, močál či místo, kde se svině pasou, brodí nebo pijí, méně pravděpodobné je odvození od osobního jména Svin.


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Wikipedie


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019