Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nařízení o provedení plánu spálené země


 • 19. 4. 1945 


 • charakteristika

  Poté co K. H. Frank vyhlásil na začátku dubna 1945 území Moravské Ostravy a poltického okresu Frýdek za bojovou oblast, vydal 19. dubna jeden ze svých posledních výnosů pro Ostravsko, jímž nařídil okamžité provedení plánu spálené země – ARLZ (Auflockerung-uvolnění, Räumung-vyklizení, Lähmung-ochromení, Zerstörung-zničení), tedy zničení všech dopravních, spojovacích, průmyslových a zásobovacích objektů, jichž by mohl použít nepřítel. Okamžitě mělo být přikročeno k realizaci etapy R spočívající v odvozu veškerého použitelného výrobního materiálu a hodnot. To naráželo na nepřekonatelné dopravní potíže, neboť v dubnu se již začala hroutit železničním doprava. Tak se nacistům z etapy R podařilo na Ostravsku uskutečnit jen minimum. Daleko úspěšnější byli při realizaci etapy Z spočívající v úplné destrukci zařízení, strojů, přístrojů, celých objektů a dopravních zařízení.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Nacistický plán "spálené země" na Ostravsku"


 • autor

  Glombíčková


Aktualizováno: 10. 01. 2024