Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Polský král Jindřich z Valois projel Moravskou Ostravou


 • 19. 6. 1574 


 • charakteristika

  Některé historické práce uvádí, že v noci z 19. na 20. června 1574 měl projet Moravskou Ostravou polský král Jindřich III. z Valois na svém útěku z Polska. Zde byl teprve 21. února téhož roku korunován, v květnu ho však zastihla zpráva o smrti jeho bratra, francouzského krále Karla IX. Protože mu Polsko k srdci nepřirostlo a francouzský trůn byl mnohem významnější, rozhodl se Jindřich pro útěk do Francie přes rakouskou Vídeň. Jeho cesta probíhala v naprostém utajení, proto ani samotný, patrně velmi kvapný průjezd městem Moravskou Ostravou nelze bohužel nijak písemně doložit. Protože však důležitá obchodní cesta z Vídně do Krakova vedla tehdy stále ještě přes Moravskou Ostravu, a jakákoli jiná trasa by byla podstatně pomalejší, je téměř jisté, že pozdější francouzský král Jindřich III. z Valois v červnu 1574 Ostravu skutečně krátce navštívil.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Návštěvy a pobyty panovníků v Ostravě do roku 1918"


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 04. 07. 2023