Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Návštěva ministra Emanuela Moravce v Moravské Ostravě


 • 29. 6. 1942 


 • ulice

  Smetanovo náměstí

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  V pondělí 29. června 1942 promluvil na manifestaci v Moravské Ostravě ministr školství a lidové osvěty protektorátní vlády Emanuel Moravec. Jeho vystoupení bylo součástí celé série manifestačních projevů „loajality k Velkoněmecké říši“, organizovaných na území protektorátu z obav před rozsáhlými perzekucemi a vlnou poprav poté, co došlo v Praze k úspěšnému atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (27. května 1942).


 • zajímavosti

  V Moravské Ostravě byla manifestace svolána na volné prostranství za městským divadlem na náměstí Richarda Wagnera (dnes Smetanovo náměstí), kde se shromáždilo údajně na 80 tisíc osob. Protože se všichni na toto prostranství nevešli, tisíce lidí musely být rozmístěny v okolních ulicích a na svahu na protějším břehu řeky Ostravice. Manifestaci zahájil zástupce ostravských horníků Karel Juříček z jámy Hlubina, který odsoudil atentát a připomněl zásluhy Reinharda Heydricha o české dělnictvo. Po něm promluvil ministr Moravec, jenž ve dlouhém projevu mj. předpověděl brzké vítězství Německa na všech frontách a v závěru zdůraznil bezpodmínečnou věrnost českého národa vůdci Adolfu Hitlerovi. Shromáždění bylo završeno českou hymnou, kterou museli přítomní pozdravit nacistickým pozdravem zdviženou pravicí.


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • související odkazy

  Youtube
  filmový záznam z manifestace


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 04. 07. 2023