Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ukončení provozu koksovny Karolina


 • 30. 6. 1984 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Významným příspěvkem ke zlepšení životního prostředí a čistoty ovzduší v centrální části města bylo ukončení provozu koksovny Karolina v Moravské Ostravě k 30. červnu 1984. Ve stejném roce došlo také k ukončení činnosti elektrárny Karolina, která sama produkovala ročně 200 tun popílku a 300 tun dalších exhalací. Zatímco elektrárenská hala zůstala zachována dodnes (je součástí tzv. trojhalí na Karolině), jednotlivé objekty koksovny včetně tzv. Nového prádla byly postupně demolovány.


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 04. 07. 2023