Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První jízda normálně rozchodné parní tramvaje na trati Přívoz-Moravská Ostrava-Vítkovice


 • 18. 8. 1894 


 • charakteristika

  Dne 18. srpna 1894 vyjela poprvé normálně rozchodná parní tramvaj na trati Přívoz-Moravská Ostrava-Vítkovice. Myšlenky vybudovat v Moravské Ostravě místní dráhu se ujal obchodník z Vídně (Rakousko) Julius Modern, který také nechal vypracovat projekt. Stavbu zahájila vídeňská firma Leo Arnoldi v r. 1894, přičemž koncese ke stavbě a provozování dráhy mezitím přešla na Společnost brněnské místní dráhy. Provozní délka trati činila 7,9 km a zprvu na ní jezdily čtyři lokomotivy a osm osobních vozů. Cesta tramvají vyšla značně levněji než fiakrem nebo omnibusem. Z tramvajového nádraží naproti bývalému hotelu Palace na nádraží v Přívoze se cestující v I. třídě svezl za 15 krejcarů, ve III. třídě zaplatil o polovinu méně. Jízda fiakrem stála po stejné trati 1 zl. a drožkou 80 kr.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  17. 5. 1899
  Technicko-policejní zkouška na nově vybudovaném úseku parní tramvajové dráhy z Moravské Ostravy do Čertovy Lhotky a Hulvák v roce 1899


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 11. 08. 2023