Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavující schůze polského spolku Czytelnia w Morawskiej Ostrawie


 • 9. 8. 1894 


 • charakteristika

  Dne 9. srpna 1894 se konala v hotelu Gambrinus ustavující schůze polského spolku Czytelnia w Morawskiej Ostrawie (Čítárna v Moravské Ostravě). Jeho cílem mělo být šíření osvěty mezi polskými obyvateli města a okolí, posilování jejich národního sebevědomí, zajišťování polských časopisů, udržování knihovního fondu, pořádání různých společenských akcí, výletů, pěstování hudby a zpěvu aj. Prvním předsedou byl zvolen báňský inženýr Heinrich Schrott, v roce 1897 ho vystřídal Franciszek Brzezowski, bývalý ředitel jámy Jindřich v Moravské Ostravě. Oficiálně ukončil spolek činnost pro nezájem členů k 7. lednu 1914.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 11. 08. 2023