Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Schůze přípravného výboru k založení Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě


 • 22. 1. 1896 


 • charakteristika

  Dne 22. ledna 1896 se konala schůze přípravného výboru k založení Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě, při níž byly učiněny další rozhodné kroky ke zřízení tohoto pro čes. národní politiku tak důležitého podniku. Byl schválen návrh stanov budoucí akciové společnosti, bylo dosaženo dohody s vlastníky pozemků a též odsouhlaseny návrhy stavebních plánů. Přípravný výbor vyjádřil přesvědčení, že akcie tohoto podniku přinesou akcionářům značný užitek. Stavba pivovaru na Fifejdách byla kompletně dokončena na jaře 1898, ovšem její plné uvedení do provozu bylo po všech průtazích a dodatečných změnách projektu schváleno až 11. listopadu 1899.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  4. 9. 1898
  První výstav a ochutnávka piva z Českého akciového pivovaru (1898) 24. 10. 1897
  Ustavující schůze společnosti Český akciový pivovar


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 11. 08. 2023