Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení Matice osvěty lidové pro Knížectví těšínské v roce 1898


 • 8. 9. 1898 


 • místo

  Těšín


 • charakteristika

  Proběhla ustavující valná schůze Matice osvěty lidové pro Knížectví těšínské.


 • účastníci

  JUDr. Jan Kordáč, advokát
  Antonín Landsfeld, gymnaziální profesor
  Bedřich Šimeček, sekretář krajského soudu
  P. Antonín Fusek, katolický kněz

 • zajímavosti

  Hlavním cílem spolku bylo probouzení českého národního uvědomění mezi obyvateli těšínského Slezska prostřednictvím osvětové, vzdělávací a kulturní činnosti. Velký význam byl přikládán výchově dětí a mládeže, proto se Matice od samého počátku soustředila na budování českého národního školství. Na území dnešní Ostravy vznikly nejstarší odbory Matice již v roce 1899, a to v Polské Ostravě (Zámostí) a v Michálkovicích. Do první světové války pak přibyly odbory v Muglinově (1901), Michálkovicích (1905, ženský), Kunčicích nad Ostravicí (1908), Heřmanicích (1908) Kunčičkách (1909), Hrušově (1909 mužský a 1910 ženský), Radvanicích (1910), Bartovicích (1910), v Polské Ostravě na Hladnově, Hranečníku, Zámostí (ženský) a Zárubku (všechny 1911), v Muglinově-Mexiku (1914).
  V roce 1908 bylo sídlo Matice přeneseno z Těšína do Polské (Slezské) Ostravy, která představovala největší obec na Těšínsku s převahou národnostně českého obyvatelstva. Ve stejné době se ujal jejího předsednictví polskoostravský notář JUDr. Ferdinand Pelc. Po roce 1918 byl spolek přejmenován na Slezskou matici osvěty lidové pro Těšínsko a jeho činnost byla rozšířena i na Hlučínsko. Činnost Matice byla během 20. století několikrát přerušena v důsledku politiky totalitních režimů – zrušena v důsledku nacistické okupace, pak rozhodnutím komunistické moci po únoru 1948. Krátce byla obnovena v roce 1968, kdy se zároveň připravovalo její spojení s Maticí opavskou v jedinou organizaci zahrnující celé české Slezsko. K jejímu odkazu se hlásí současná Matice slezská, obnovená v roce 1989.


 • události

  22. 1. 1911
  Založení místního odboru Matice osvěty lidové v Radvanicích v roce 1911 1909
  Založení místního odboru Matice osvěty lidové v Kunčičkách v roce 1909 1907
  Založení místního odboru Matice osvěty lidové v Kunčicích nad Ostravicí v roce 1907 1901
  Založení odboru Matice osvěty lidové v Muglinově v roce 1901


 • osoby

  Antonín Fusek
  Ferdinand Pelc


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 07. 09. 2023