Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

ustavující schůze Mezinárodního filatelistického sdružení v Moravské Ostravě v roce 1890


  • 15. 12. 1890 


  • katastr

    Moravská Ostrava


  • charakteristika

    Dne 15. prosince 1890 se konala ustavující schůze Mezinárodního filatelistického sdružení v Moravské Ostravě, jehož členy byla většina sběratelů známek z Moravské Ostravy a okolí. O vznik sdružení se zasloužil Karl Cl. Sauer, vydavatel časopisu Philatelistischer Börsen-Courier, který byl také zvolen jeho prvním předsedou. Ustavující schůze se uskutečnila v klubových místnostech spolku v 1. patře hostince U zlatého stromu na tehdejší Říšské ulici, přibližně v místě pozdějšího hotelu Palace. Jednání se zúčastnilo pět členů spolku a každý z nich měl plné moci k jednání za dalších 12 filatelistů. Tiskovým orgánem sdružení se stal právě zmíněný časopis.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 06. 09. 2023